Barn 1 A

4/15/2018

Barn 1B

4/15/2018

Barn 1C

4/15/2018

Ungdom elite standard

4/15/2018

Junior 1 konkurranse standard

4/15/2018

Junior 2 elite standard

4/15/2018

Forstegang st.under 11

4/15/2018

Forstegang st.over 11

4/15/2018

Junior 1 rekruttering standard

4/15/2018

Junior 2 rekruttering standard

4/15/2018

Ungdom konkurranse standard

4/15/2018

Junior 2 konkurranse standard

4/15/2018

Voksen elite standard

4/15/2018

Ungdom elite latin

4/15/2018

Apen klasse under 11

4/15/2018

Junior 2 elite latin

4/15/2018

Junior 2 konkurranse latin

4/15/2018

Apen klasse over 11

4/15/2018

Junior 1 rekruttering latin

4/15/2018

Singel

4/15/2018

Junior 2 rekruttering latin

4/15/2018

Junior 1 konkurranse latin

4/15/2018

Ungdom konkurranse latin

4/15/2018

Voksen elite latin

4/15/2018